سایت شرجی

مجله آنلاین موسیقی هرمزگان

مجله آنلاین تئاتر هرمزگان

مجله ی خبری هرمزگان

تلویزیون اینترنتی هرمزگان

سایت شرجی

مجله آنلاین موسیقی هرمزگان

مجله آنلاین تئاتر هرمزگان

مجله ی خبری هرمزگان

تلویزیون اینترنتی هرمزگان

موسیقی

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹ داوران نخستین جشنواره موسیقی نُت با هدف کشف استعدادهای نوازندگی استان هرمزگان مشخص شدند.

نخستین دوره از جشنواره موسیقی نُت با هدف دعوت مردم به خانه ماندن و کشف استعدادهای جدید نوازندگی استان هرمزگان…

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹ جشنواره اینترنتی نُت

مجله آنلاین شرجی با افتخار تقدیم می کند؛ جشنواره اینترنتی “نت” مجله آنلاین شرجی در شرایط مقابله با شیوع کرونا…