لغو پیش بارگذار

Hepco Steel

شرکت تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس

فعالیت های بازرگانی و خدماتی و فراوری ضایعات آهنی

Hepco Steel

شایستگی های محوری و مزیت های رقابتی

حوزه های فعالیت

شرکت تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس

فرآوری ضایعات آهنی

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است. از آنجا که ما متعلق به بانک ها

فرآوری سرباره های کوره قوس

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است. از آنجا که ما متعلق به بانک ها

مدیریت بهره برداری از واحدهای تولیدی اعم از نیروهای تولیدی و نیروهای تعمیراتی

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است. از آنجا که ما متعلق به بانک ها

خرید و فروش انواع محصولات فولادی

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است. از آنجا که ما متعلق به بانک ها

راه اندازی سایت

راه اندازی سایت

خبر تست 2

خبر تست 2

خبر تست 1

خبر تست 1

نظرات مشتریان

نظرات مشتریان ما

به تیم ما بپیوندید!

از سال 1914 ، شرکت بیمه متقابل نیویورک در حمایت از مشاغل - به صاحبان بیمه خدمت می کند

مطمئن نیستید چه لازم دارید؟ در ثانیه بدانید که با تجارت شما مطابقت دارد.